Yaz Stajı Süreci

YAZ STAJIYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLENDİRME

 

Stajla İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 
1- Artvin Çoruh Üniversitesi Staj Yönergesini görmek için  tıklayınız.
2- Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Staj Esaslarını görmek için  tıklayınız.
3- Beslenme ve Duyetetik Bölümü Staj Esaslarını görmek için  tıklayınız.
4- Hemşirelik Bölümü Staj Esaslarını görmek için  tıklayınız.
 
Staj İçin Kullanılan Formlar

 

Form Adı

Açıklama

1- Staj Başvuru Formu

Örnek Staj Başvuru Formu (Tıklayınız)

Öğrenci tarafından staj öncesinde yukarıdaki kendi bölümüne göre uygun olan Staj Başvuru Formunu doldurup ilgili hastaneye onaylattıktan sonra Fakültemizin Öğrenci İşleri Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. (Form üzerinde hastaneyle ilgili alanlar hastane yetkililerince doldurulmalıdır.)

Uyarı: Staj başvurusu yapılan bazı kurumlar bireysel (elden) başvuruyu kabul etmemekte olup, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Staj Seferberliği kanalı ile müracat işlemi talep etmektedirler. Böyle bir durumda öğrenci "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami" adresinden müracatı kendisi yapmakla mesuldür.

2- Staj Başvuru Belgesi

Örnek Staj Başvuru Belgesi (Tıklayınız)

Bu belge,öğrenci tarafından staja başlamadan önce Öğrenci Bilgi Sisteminden temin edilerek Fakültemezin Öğrenci İşleri Servisine teslim edilmesi gerekmektedir.

Belgenin Öğrenci Bilgi Sisteminden temin edilebilmesi için yapılması gereken işleminin görsel anlatımı için tıklayınız.

3- İş Yeri Staj Sözleşmesi

Örnek İş Yeri Staj Sözleşmesi - Onaylı - (Tıklayınız)

Örnek İş Yeri Staj Sözleşmesi - Onaysız - (Tıklayınız)

Bu form, iş yeri yetkilisinin talep etmesi durumunda, öğrenci tarafından yukarıdaki İş Yeri Staj Sözleşmesi formlarından sadece biri kağıda aktarılarak kullanılmalıdır. Hangi formun kullanılacağına iş yeri yetkilisi karar verecektir.

Ayrıca Fakültemize bir nüshasının verilmesine gerek yoktur.

4- Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Örnek Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Tıklayınız)

Bu form, iş yeri yetkilisinin talep etmesi durumunda, öğrenci tarafından E-Devlet Sisteminden temin edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Fakültemize bir nüshasının verilmesine gerek yoktur.

(Bu belgenin E-Devlet Sisteminden alınabilmesi için bu sayfada öğrenci tarafından Fakültemizin Öğrenci İşleri Servisine teslim etmesi gerekli olan belgelerin zamanında teslim edilmiş olması gerekmektedir.)

5- Yaz Stajı Devam Çizelgesi

Örnek Yaz Stajı Devam Çizelgesi  (Tıklayınız)

Bu form öğrenci tarafından yukarıdaki kendi bölümüne göre uygun olanı kağıda aktararak stajın başladığı gün iş yeri yetkilisine teslim edilmelidir.

6- Yaz Stajı Değerlendirme Formunu

Örnek Yaz Stajı Değerlendirme  Formu (Tıklayınız)

Bu form öğrenci tarafından yukarıdaki kendi bölümüne göre uygun olanı kağıda aktararak stajın başladığı gün iş yeri yetkilisine teslim edilmelidir.

 

Diğer Hususlar

 

Staj Sonrası Evrak Teslimi

Staj tamamlandıktan sonra Yaz Stajı Devam Çizelgesinin ve Yaz Stajı Değerlendirme Formunun iş yeri yetkilileri tarafından  imzalı olarak, resmi yazı ile birlikte kapalı zarf içerisinde Dekanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanması

Staj evrağı ilgili yılın güz yarıyılı içerisinde Fakültemizce değerlendirilip, sonuçların Öğrenci Bilgi Sistemine aktarması suretiyle öğrenciye bilgi verilmektedir.