Yaz Stajı Süreci

     
Yaz Stajı Süreciyle İlgili Genel Bilgilendirme
1- Artvin Çoruh Üniversitesi Staj Yönergesini görmek için tıklayınız.
2- Hemşirelik Bölümü Staj esaslarını görmek için tıklayınız.
3- Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Staj esaslarını görmek için tıklayınız.

4- Öğrenci, staja başlamadan önce Öğrenci Bilgi Sisteminden Staj Başvuru Belgesi çıkartmalıdır.

5- Öğrenci, staja başlamadan önce staj evrağı içerisindeki Staj Formunu kendisiyle ilgili alanları doldurduktan sonra ilgili hastane yetkililerine onaylatmalıdır. (Form üzerinde hastaneyle ilgili alanlar hastane yetkililerince doldurulmalıdır.)

6- Öğrenci Bilgi Sisteminden alınan Staj Başvuru Belgesi ile onaylanmış Staj Formu öğrenci tarafından en geç staj başlama tarihinden 15 gün öncesine kadar Fakültemizin Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmelidir.

7- Evrak içerisindeki Devam Çizelgesi ve Değerlendirme Formunu ise staj bittikten sonra ilgili hastane yetkililerince onaylanarak resmi yazı ile birlikte Fakültemize göndermeleri gerekmektedir.

8- Staj evrağı, ilgili yılın güz yarıyılı içerisinde Fakültemizce değerlendirilerek sonucu Öğrenci Bilgi Sistemine kaydedilmek suretiyle öğrenci bilgilendirilir.