Komisyonlar ve Koordinatörlükler


AKADEMİK YÜKSELME, ATAMA VE DEĞERLENDİRME KURULU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Yalçın KANBAY Başkan 27.10.2020
Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU Üye 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TEMİZ Üye 27.10.2020
     
FAKÜLTE SEÇİM KURULU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Prof. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU Başkan 02.12.2020
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Serden BAŞAK Üye 02.12.2020
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Üye 02.12.2020
Öğr. Gör. Cihadiye CANDAL Üye 02.12.2020
Arş. Gör. Dilek KALOĞLU BİNİCİ Üye 02.12.2020
     
AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Yalçın KANBAY Başkan 02.12.2020
 Prof. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU Üye 02.12.2020
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Üye 02.12.2020
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Serden BAŞAK) Üye 02.12.2020
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TEMİZ Üye 02.12.2020
Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU Üye 02.12.2020
     
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI KURULU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Yalçın KANBAY Başkan 02.12.2020
Arş. Gör. Deniz Sümeyye YORULMAZ Üye 02.12.2020
Öğr. Gör. Yasemin EROL SÖNMEZ Üye 02.12.2020
Arş. Gör. Mehmet KEMAL Üye 02.12.2020
     
WEB SORUMLULARI
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Şef Rıza SÜTSATAN Fakülte Sorumlusu 27.10.2020
Arş. Gör. Dilek KALOĞLU BİNİCİ Bölüm Sorumlusu 27.10.2020
Arş. Gör. Mehmet KEMAL Bölüm Sorumlusu 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Bölüm Sorumlusu 27.10.2020
   
ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Danışman Olduğu Öğrenciler
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP 1.Sınıf Öğrencileri
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Danışman Olduğu Öğrenciler

Öğr. Gör. Sümeyra AKALIN

1.Sınıf Öğrencileri
Doç. Dr. Evrim ÖZKAYNAK KANMAZ 2.Sınıf Öğrencileri
Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU 3.Sınıf Öğrencileri
Öğr. Gör. Cihadiye CANDAL USLU 4.Sınıf Öğrencileri
Hemşirelik Bölümü Danışman Olduğu Öğrenciler
Öğr. Gör Nuray GÜRSEL GÜMÜŞ 1. Sınıf Öğrencileri (Öğrenci numarası tek sayı olanlar)
Doç. Dr. Yalçın KANBAY 1. Sınıf Öğrencileri (Öğrenci numarası çift sayı olanlar)
Öğr. Gör. Fulya GÖKDEMİR 2. Sınıf Öğrencileri (Öğrenci numarası tek sayı olanlar)
Öğr. Gör. Güleser HAZAR 2. Sınıf Öğrencileri (Öğrenci numarası çift sayı olanlar)

Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat KILIÇ BAYAGELDİ

Arş. Gör. Deniz Sümeyye YORULMAZ

3. Sınıf Öğrencileri (Öğrenci numarası tek sayı olanlar)

Arş. Gör. Dr. Enes BULUT

3. Sınıf Öğrencileri (Öğrenci numarası çift sayı olanlar)

Dr. Öğr. Üyesi Melek ERTÜRK YAVUZ

4. Sınıf Öğrencileri (Öğrenci numarası tek sayı olanlar)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TEMİZ

Arş. Gör. Dilek KALOĞLU BİNİCİ

4. Sınıf Öğrencileri (Öğrenci numarası çift sayı olanlar)
   
FAKÜLTE STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Prof. Dr. Ali ÜREN Başkan 26.10.2020
Fak. Sekr. Recep ERDEM Üye 26.10.2020
Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül SARAL Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Serden BAŞAK Üye 26.10.2020
Doç. Dr. Evrim ÖZKAYNAK KANMAZ Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KONUK Üye 26.10.2020
Doç. Dr. Yalçın KANBAY Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Üye 26.10.2020
   
FAKÜLTE KALİTE KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Prof. Dr. Ali ÜREN Başkan 27.10.2020
Fak. Sekr. Recep ERDEM Üye 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TEMİZ Üye 27.10.2020
Doç. Dr. Evrim ÖZKAYNAK KANMAZ Üye 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARAL Üye 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Üye 27.10.2020
Öğrenci Temsilcisi Üye 27.10.2020
     
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Başkan 02.12.2020
Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇINAR Üye 02.12.2020
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Üye 02.12.2020
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Prof. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU Başkan 20.01.2020
Doç. Dr. Hatice İSKENDER Üye 20.01.2020
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARAL Üye 20.01.2020
Hemşirelik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TEMİZ Başkan 20.01.2020
Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat KILIÇ BAYAGELDİ Üye 18.12.2020
Dr. Öğr. Üyesi Melek ERTÜRK YAVUZ Üye 20.01.2020
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Serden BAŞAK Başkan 20.01.2020
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KONUK Üye 20.01.2020
Arş. Gör. Dr. Enes BULUT Üye 02.12.2020
     
BURS ve YARDIM KOMİSYONU
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Başkan 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇINAR Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Üye 26.10.2020
Memur Hava AKPINAR Üye 26.10.2020
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Eda DOKUMACIOĞLU Başkan 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARAL Üye 26.10.2020
Doç. Dr. Evrim ÖZKAYNAK KANMAZ Üye 26.10.2020
Memur Hava AKPINAR Üye 26.10.2020
Hemşirelik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Arş. Gör. Dr. Enes BULUT Başkan 26.10.2020
Öğr. Gör. Fulya GÖKDEMİR Üye 26.10.2020
Öğr. Gör. Nuray GÜRSEL GÜMÜŞ Üye 26.10.2020
Memur Hava AKPINAR Üye 26.10.2020
     
EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMA KOMİSYONU
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Başkan 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇINAR Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Üye 26.10.2020
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Prof. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU Başkan 26.10.2020
Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU Üye 26.10.2020
Doç. Dr. Hatice İSKENDER Üye 26.10.2020
Hemşirelik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TEMİZ Başkan 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Melek ERTÜRK YAVUZ Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat KILIÇ BAYAGELDİ Üye 26.10.2020
Doç. Dr. Yalçın KANBAY Üye 26.10.2020
Arş. Gör. Dilek KALOĞLU BİNİCİ Üye 26.10.2020
     
Öğrenci Temsilcisi Üye 26.10.2020
     
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KOMİSYONU
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Başkan 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇINAR Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Üye 26.10.2020
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Evrim ÖZKAYNAK KANMAZ Başkan 26.10.2020
Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARAL Üye 26.10.2020
Hemşirelik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TEMİZ Başkan 26.10.2020
Arş. Gör. Dr. Enes BULUT Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat KILIÇ BAYAGELDİ Üye 26.10.2020
     
SINAV ve DERS PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TEMİZ Başkan 02.12.2020
Prof. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU Üye 02.12.2020
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Üye 02.12.2020
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Serden BAŞAK Üye 02.12.2020
     
MUAFİYET GEÇİŞ ve UYUM (İntibak) KOMİSYONU
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Başkan 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇINAR Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Üye 26.10.2020
Memur Hava AKPINAR Üye 26.10.2020
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Prof. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU Başkan 26.10.2020
Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARAL Üye 26.10.2020
Memur Hava AKPINAR Üye 26.10.2020
Hemşirelik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Melek ERTÜRK YAVUZ Başkan 26.10.2020
Ar. Gör. Dr. Enes BULUT Üye 26.10.2020
Öğr. Gör. Nuray GÜRSEL GÜMÜŞ Üye 26.10.2020
Öğr. Gör. Güleser HAZAR Üye 26.10.2020
Memur Hava AKPINAR Üye 26.10.2020
     
BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Yalçın KANBAY Başkan 02.12.2020
Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül SARAL Üye 02.12.2020
Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇINAR Üye 02.12.2020
     
STAJ EĞİTİM VE UYGULAMA KOMİSYONU
     
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Başkan 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇINAR Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Üye 26.10.2020
Bil. İşlet. Gülay ŞİMŞEK Üye 26.10.2020
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Prof. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU Başkan 26.10.2020
Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU Üye 26.10.2020
Öğr. Gör. Cihadiye CANDAL Üye 26.10.2020
Bil. İşlet. Gülay ŞİMŞEK Üye 26.10.2020
Hemşirelik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TEMİZ Başkan 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Melek ERTÜRK YAVUZ Üye 26.10.2020
Doç. Dr. Yalçın KANBAY Üye 26.10.2020
Bil. İşlet. Gülay ŞİMŞEK Üye 26.10.2020
     
TANITIM ve ORGANİZASYON KOMİSYONU
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇINAR Başkan 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Üye 26.10.2020
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Evrim ÖZKAYNAK KANMAZ Başkan 26.10.2020
Arş. Gör. Mehmet KEMAL Üye 26.10.2020
Öğr. Gör. Cihadiye CANDAL Üye 26.10.2020
Hemşirelik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Arş. Gör. Dr. Enes BULUT Başkan 26.10.2020
Öğr. Gör. Güleser HAZAR Üye 26.10.2020
Arş. Gör. Deniz S. YORULMAZ Üye 26.10.2020
Arş. Gör. Dilek KALOĞLU BİNİCİ Üye 26.10.2020
     
MEZUNİYET KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Arş. Gör. Dr. Enes BULUT Koordinatör 26.10.2020
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Başkan 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇINAR Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Üye 26.10.2020
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Evrim ÖZKAYNAK KANMAZ Başkan 26.10.2020
Arş. Gör. Mehmet KEMAL Üye 26.10.2020
Öğr. Gör. Cihadiye CANDAL Üye 26.10.2020
Hemşirelik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Arş. Gör. Dilek KALOĞLU BİNİCİ Başkan 26.10.2020
Öğr. Gör. Fulya GÖKDEMİR Üye 26.10.2020
Öğr. Gör. Güleser HAZAR Üye 26.10.2020
     
MEZUNLARLA İLETİŞİM KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Başkan 02.12.2020
Öğr. Gör. Cihadiye CANDAL Üye 02.12.2020
Arş. Gör. Deniz Sümeyye YORULMAZ Üye 02.12.2020
Memur Hava AKPINAR Üye 02.12.2020
     
SATIN ALMA KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Fak. Sekr. Recep ERDEM Başkan 26.10.2020
Şef Rıza SÜTSATAN Üye 26.10.2020
Bil. İşlet. Gülay ŞİMŞEK Üye 26.10.2020
     
TAŞINIR SAYIM KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Fak. Sekr. Recep ERDEM Başkan 02.12.2020
Şef Rıza SÜTSATAN Üye 02.12.2020
Bil. İşlet. Gülay ŞİMŞEK Üye 02.12.2020
     
     
MUAYENE ve KABUL KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Prof. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU Başkan 26.10.2020
Şef Rıza SÜTSATAN Üye 26.10.2020
Bil. İşlet. Gülay ŞİMŞEK Üye 26.10.2020
Malzemeyi talep eden öğretim elemanı   26.10.2020
     
SOSYAL ve SPORTİF FAALİYETLER KOMİSYONU
Personel
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Melek ERTÜRK YAVUZ Başkan 26.10.2020
AKADEMİK YÜKSELME, ATAMA VE DEĞERLENDİRME KURULU
Öğr. Gör. Cihadiye CANDAL Üye 26.10.2020
Arş. Gör. Deniz Sümeyye YORULMAZ Üye 26.10.2020
Arş. Gör. Mehmet KEMAL Üye 02.12.2020
Öğrenci
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Arş. Gör. Dr. Enes BULUT Koordinatör 26.10.2020
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇINAR Üye 26.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Üye 26.10.2020
Beslenme ve Diyetetik
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Arş. Gör. Mehmet KEMAL Üye 26.10.2020
Öğr. Gör. Cihadiye CANDAL USLU Üye 02.12.2020
Öğr. Gör. Yasemin EROL SÖNMEZ Üye 26.10.2020
Hemşirelik Bölümü
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Arş. Gör. Deniz S. YORULMAZ Üye 26.10.2020
Öğr. Gör. Güleser HAZAR Üye 26.10.2020
Öğr. Gör. Fulya GÖKDEMİR Üye 26.10.2020
Arş. Gör. Dilek KALOĞLU BİNİCİ Üye 26.10.2020
     
DESTEK HİZMETLERİ DENETLEME KOMİSYONU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Fak. Sekr. Recep ERDEM Başkan 02.12.2020
Şef Rıza SÜTSATAN Üye 02.12.2020
     
ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Fakülte Sorumlusu 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Bölüm Sorumlusu (AYAY) 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARAL Bölüm Sorumlusu (Besl. ve Dyt.) 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TEMİZ Bölüm Sorumlusu (Hemş.) 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Serden BAŞAK Bölüm Sorumlusu (İSG) 27.10.2020
     
FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat KILIÇ BAYAGELDİ Fakülte Sorumlusu 07.12.2020
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Bölüm Sorumlusu (AYAY) 27.10.2020
Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU Bölüm Sorumlusu (Besl. ve Dyt.) 27.10.2020
Öğr. Gör. Nuray GÜRSEL GÜMÜŞ Bölüm Sorumlusu (Hemş.) 27.10.2020
     
MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Arş. Gör. Dr. Enes BULUT Fakülte Sorumlusu 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP Bölüm Sorumlusu (AYAY) 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARAL Bölüm Sorumlusu (Besl. ve Dyt.) 27.10.2020
Arş. Gör. Dr. Enes BULUT Bölüm Sorumlusu (Hemş.) 27.10.2020
     
ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ SORUMLUSU
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Serden BAŞAK Fakülte Sorumlusu 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Bölüm Sorumlusu (AYAY) 27.10.2020
Arş. Gör. Mehmet KEMAL Bölüm Sorumlusu (Besl. ve Dyt.) 27.10.2020
Arş. Gör. Deniz S. YORULMAZ Bölüm Sorumlusu (Hemş.) 27.10.2020
     
ORVİKS–KALİTE ve BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROGRAMI SORUMLULARI
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Prof. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU Program Yöneticisi 30.11.2020
Recep ERDEM Program Yöneticisi 30.11.2020
     
ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ TEMSİLCİSİ (BİRİM TEMSİLCİSİ)
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Arş. Gör. Deniz Sümeyye YORULMAZ Birim Temsilcisi 02.12.2020
     
ÇİFT ANADAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Doç. Dr. Yalçın KANBAY Fakülte Sorumlusu 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇINAR Bölüm Sorumlusu (AYAY) 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARAL Bölüm Sorumlusu (Besl. ve Dyt.) 27.10.2020
Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat KILIÇ BAYAGELDİ Bölüm Sorumlusu (Hemş.) 27.10.2020
     
ÜNİVERSİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ: PROGRAM DEĞERLENDİRME MODÜLÜ SORUMLULARI
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
Öğr. Gör. Nuray GÜRSEL GÜMÜŞ Program Yöneticisi 12.06.2020
Arş. Gör. Dilek KALOĞLU BİNİCİ Yönetici Yardımcısı 30.06.2020
Arş. Gör. Deniz Sümeyye YORULMAZ Yönetici Yardımcısı 30.06.2020