Fakülte Kurulu


 

Prof. Dr. Ali ÜREN

Başkan

Doç. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU

Üye

Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU

Üye

Doç. Dr. Yalçın KANBAY Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TEMİZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Serden BAŞAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Üye
Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU Üye

Doç. Dr. Hatice İSKENDER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TEMİZ Üye
Recep ERDEM

Raportör