Fakültemiz Hakkında

Kuruluş ve Tarihçe

Yüksek Sağlık Şurası'nın 23 Mayıs 1995 tarih ve 185/1 Sayılı Kararı doğrultusunda Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu eğitiminin lisans düzeyindeki yüksekokullarda yürütülmesi için Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan 22 Kasım 1996 tarihli protokol gereği Kafkas Üniversitesine bağlı olarak Artvin Sağlık Yüksekokulu kuruldu. Çeşitli nedenlerle hemen faaliyete geçirilemeyen Artvin Sağlık Yüksekokulu 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılında 32 Hemşirelik Bölümü ve 30 Sağlık Memurluğu Bölümü öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Sağlık Memurluğu Bölümü 25 Nisan 2007 tarihli 5634 sayılı yasa ile hemşirelik eğitimine eşdeğer görülerek adı Hemşirelik Bölümü olarak değiştirilmiştir.

17 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı yasayla Artvin Çoruh Üniversitesi kurulmasından sonra Kafkas Üniversitesi'nden devralınan Artvin Sağlık Yüksekokulu, 20.08.2015 tarih ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’nin 27 Ağustos 2015 tarihli 29458 sayısında yayımlanmasıyla kapatılmış, yine aynı kararla Fakültemiz (Sağlık Bilimleri Fakültesi) kurularak, kapatılmış olan Sağlık Yüksekokulu'nun görevlerini de devralarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Fakültemiz bünyesinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü, Ergoterapi Bölümü, Hemşirelik Bölümü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Fakültemizde diğer bölümlere öğrenci alınabilmesi için gerekli akademik ve fiziki yapılanma süreci devam etmektedir.

Fakültemiz, ileride toplum sağlığına katkıda bulunacak hemşire ve diyetisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla başta eğitim-öğretime yönelik faaliyetler olmak üzere, il merkezindeki çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında teorik ve pratik çalışmalarla Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Misyonumuz

Fakültemizin misyonu, Halk sağlığının korunması adına, üniversitenin amaçları doğrultusunda; ulusal ve uluslar arası düzeyde bireye, aileye ve topluma koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veren; eğitici, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı rolleri üstlenen; iyi iletişim kurma, eleştirel düşünme, sorun saptama ve çözme, bilimsel teknolojiyi kullanma gibi niteliklere sahip gelişime açık ve alanında uzman personel yetiştirmenin yanı sıra, toplumun ve ilgili alanların gelişimi için bilimsel çalışmalar yapmaktır.

 

Vizyonumuz

 

Fakültemiz vizyonu, uluslararası ve ulusal düzeyde eğitim ve araştırma yapabilen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, nitelikli ve alanında uzman öğretim elemanları olan, bilimle topluma hizmeti buluşturan, sağlık alanındaki teknolojileri iyi kullanan ve dünyanın her yerinde sağlık hizmetlerini başarıyla yerine getirip sağlık kurumları tarafından tercih edilen mezunlar yetiştirmektir.