Afet İletişim Çalıştayı Düzenlendi

09 Kasım 2022, Çarşamba 16

1-2 KASIM 2022 AFET İLETİŞİM ÇALIŞTAYI

1-2 Kasım 2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından Ankara’ da gerçekleştirilen ve ana teması afet iletişimi olan “Afet İletişim Çalıştayı” na Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Enes BULUT ve Arş. Gör. Kader DEMİRÖZ tarafından katılım sağlanmıştır.

Çalıştay kapsamında;

  • Afet Dönemlerinde Yayıncılık

  • Afetlerde Medyanın Rolü ve Kamu Yayıncılığı

  • Afetlerde Veri ve Enformasyon Koordinasyonu

  • Afetlerde Yeni Medya Kullanımı ve Dezenformasyonla Mücadele

  • Afet 1sahalarında Habercilik

  • Afet İletişiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

  • Yerel Medya ve Afet İletişimi

  • Akademik Literatürde Afet İletişimi Çalışmaları konuları konu uzmanları tarafından detaylı bir şekilde incelenmiştir.