Formlar


 

İDARİ VE AKADEMİK PERSONEL İÇİN (ORTAK) FORMLAR

 1 - Mal Bildirim Formu

 2 - Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi

 3 - İzin Dönüşü Göreve Başlama Bildirim Dilekçesi (2 farklı örnek)

 

AKADEMİK PERSONEL İÇİN FORMLAR

1 - Görevlendirme formaları (Görevin özelliğine göre üç çeşit form bulunmaktadır.İlgili personel görevine en uygun formu kullanmalıdır.) 

     (1) Görev Belgesi Formu-1 (1-7 gün arası yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirmeler için kullanılmalıdır.)

     (2) Görevlendirme Talep Dilekçesi  (8-89 gün arası yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirmeler için kullanılmalıdır.)

     (3) Görev Belgesi Formu-2 (Kongre, Sempozyum vb. yolluklu-yevmiyeli görevlendirmeler için kullanılmalıdır.) "Artvin   Çoruh      Üniversitesi   Yurtiçi ve Yurtdışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul Ve Esasları" nı görmek için tıklayınız. (güncelleme tarihi: 09/01/2019)

2 - Ek Ders Bildirim Formu (F1 Formu)

3 - (a) Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Formu

     (b) Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Özgeçmiş Bilgileri Formu

      (c) Başvuru Dilekçesi

4 - Jüri Üyeliği Ücreti Talep Formu

5 - Altı Aylık Akademik Faaliyet Rapor örneği

6 - Not Düzeltme Talep Dilekçesi örneği

7 - Lisansüstü Eğitimi intibakı talep dilekçesi örneği

8 - (a) Görev Yolluğu Talep Dilekçesi Örneği-1 (Üniversitemiz dışından gelen personel için)

     (b) Görev Yolluğu Talep Dilekçesi Örneği-2 (Üniversitemiz içinden -diğer birimlerden- gelen personel için)

9 - Akademik Danışman-Öğrenci Görüşme Formu

10 - (a) Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Dilekçe Örneği

       (b) Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Formu

 

DERS SAATİ KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÇALIŞMA TALEBİ İÇİN BAŞVURU FORMLARI

       1- Başvuru Dilekçesi Örneği

       2- Özgeçmiş Formu

       3- Aile Yardım Bildirim Formu