Formlar

İDARİ VE AKADEMİK PERSONEL İÇİN FORMLAR (ORTAK)

1 - Mal Bildirim Formu

2 - Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi

3 - İzin/Görev Dönüşü Göreve Başlama Bildirim Dilekçesi (2 farklı örnek)
 

AKADEMİK PERSONEL İÇİN FORMLAR

1 - 39. Maddeye Kapsamında Görevlendirme Formları (Kurum dışı akademik faaliyetler için görevlendirme formları)

   (Görevin özelliğine göre üç çeşit form bulunmaktadır. İlgili personel görevine en uygun formu kullanmalıdır.) 

    Görev Belgesi Formu-1  (1-7 gün arası yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme talebi için kullanılmalıdır.)

    Görev Belgesi Formu-2 (Dilekçe) (8-89 gün arası yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme talebi için kullanılmalıdır.)

    Görev Belgesi Formu-3  (Kongre, Sempozyum vb. yolluklu-yevmiyeli görevlendirme talebi için kullanılmalıdır.) "Artvin Çoruh Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul Ve Esasları" nı görmek için tıklayınız.

2 - Ek Ders Bildirim Formu (F1 Formu)

3 - Görev süresi uzatma talebi için gerekli formlar

       - Doktor Öğretim Üyeleri için

        (a) Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Özgeçmiş Bilgileri Formu

        (b) Başvuru Dilekçesi

       - Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için

        (a) Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Özgeçmiş Bilgileri Formu

         (b) Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Formu

           (c) Başvuru Dilekçesi  

4 - Jüri Üyeliği Ücreti Talep Formu

5 - Altı Aylık Akademik Faaliyet Rapor örneği

6 - Ders Notu Düzeltme Talep Dilekçesi Örneği

7 - Lisansüstü Öğrenim İntibakı Talep Dilekçesi Örneği

8 - Geçici Görev Yolluğu talebi için dilekçe örnekleri

   Görev Yolluğu Talep Dilekçesi -1 (Üniversitemiz dışından gelen personel için)

   Görev Yolluğu Talep Dilekçesi -2 (Üniversitemizin diğer birimlerden gelen personel için)

9 - Akademik Danışman-Öğrenci Görüşme Formu

10 - Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Dilekçe Örneği

      Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Dilekçe Örneği

      Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Formu

 

DERS SAATİ KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÇALIŞMA TALEBİ İÇİN BAŞVURU FORMLARI

1- Başvuru Dilekçesi (Örnek için tıklayınız)

2- Onaylı Diploma Sureti

2- Özgeşmiş Formu (Örnek için tıklayınız)

3- Aile Yardım Bildirimi (Örnek için tıklayınız.)