Uzaktan Eğitim Süreci

24 Şubat 2023, Cuma 456

Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitemiz Senatosunca alınan kararlar gereği Fakültemizde (Hemşirelik bölümü kurum dışı uygulamalar hariç) eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir. Fakültemizde bahar dönemi uzaktan eğitim faaliyetleri Google Classroom platformu ile yürütülecektir (URL: classroom.google.com). Bahar dönemi dersleri 27 Şubat 2023'de başlayacak olup dersten sorumlu öğretim üyesi tarafından Google Classroomda her ders için sınıflar ve sınıf kodları  oluşturulacaktır. Google Classroomda oluşturulan derslerin sınıf kodları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden dersi alan öğrencilere duyurulacaktır. Sınıf kodları için öğrenci bilgi sistemindeki mesajlar bölümü kontrol edilmeli ve sınıf kodunun ulaşmadığı durumda ilgili dersin öğretim elemanı ile iletişime geçilmelidir.