Ulusal Staj Programı 2023 Yılı Başvuruları

24 Ekim 2022, Pazartesi 137

Kıymetli Öğrencilerimiz,

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, tüm kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile yükseköğretimde üç yıldır başarıyla sürdürülen Ulusal Staj Programı 2023 yılı başvuruları başlamış olup, 18 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecektir.

Bu doğrultuda, kamu kurum/kuruluşları staj imkânlarını yalnızca “Ulusal Staj Programı” ile sunduğundan öğrencilerinizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, söz konusu programın duyurularını takip etmeleri ve kaydolmamışlarsa Kariyer Kapısı Platformu üzerinden üyelik oluşturmaları önemle rica olunur.

Kayıtlarla ya da stajla ilgili soruları olan öğrencilerimiz üniversitemizin Kariyer Merkezi ile iletişime geçebilirler. Üniversitemizin Kariyer Merkezi, Fen-Edebiyat Fakültesi Giriş Katında bulunmaktadır.

Kariyer Merkezi Personellerimiz:

Öğr. Gör. Kaan Taşci

Öğr. Gör. Mahmut Turan

Ulusal Staj Programı Nedir?

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır. 

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir. 

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından iki kez üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen Program, profesyonel hayatının başındaki pek çok gence henüz öğrenci iken iş hayatını deneyimleme ve kariyer yolculuğuna yön verme şansı tanımaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan; 

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç), ve

• Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler. 

Daha fazla bilgi için https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.