MAZERET SINAVI TALEBİ HK.

27 Nisan 2023, Perşembe 489

Ara Sınavlara mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci mazeret sınav talep formunu doldurarak Fakülte öğrenci işlerine elden veya mail yolu ile (sbfak@artvin.edu.tr adresine ".........@ogrenci.artvin.edu.tr" uzantılı kurumsal mailinden) göndermeli.

Fakülte Yönetim Kurulunca öğrencinin mazereti değerlendirilir, uygun görülürse mazeret sınav hakkı doğar.

Mazeret sınav tarihi 29 Mayıs-2 Haziran 2023 tarihleri arasında olup, vize haftasından sonra ilk bir hafta içerisinde mazeret sınav talebi dilekçe ile yapılmalıdır.

Mazeret sınav başvuru dilekçesi için (tıklayınız)