Hemşirelik Bölümü Yaz Stajı Duyurusu

08 Mart 2021, Pazartesi 884

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YAZ STAJI DUYURUSU

a) 2020-2021 akademik takviminde Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin staj yeri bulmaları ve bütün yasal sorumluluğu kabul etmeleri şartıyla, ilgili mevzuat çerçevesinde;

  • Stajını tamamlaması durumunda mezun olabilecek öğrencilerimizden 14 iş günü staj yapmak isteyenler 28.06.2021-16.07.2021 tarihleri arasında,

  • Stajını tamamlaması durumunda mezun olabilecek öğrencilerimizden 30 iş günü staj yapmak isteyenler ise  28.06.2021-13.08.2021 tarihleri arasında,

          diğer öğrencilerimizden de;

  • 15 iş günü staj yapmak isteyen öğrencilerimiz 02.08.2021-20.08.2021 tarihleri arasında,

  • 30 iş günü staj yapmak isteyen öğrencilerimiz (1. sınıflar hariç) 26.07.2021-06.09.2021 tarihleri arasında staj yapabileceklerdir.

b) Staj yapmak için başvurdukları hastanelerden olumsuz cevap alınması durumunda öğrencilerimizin, staj başvurusuna ret cevabı aldıklarına dair başvuru evraklarına hastanenin yetkili birim amirine yazılı ve onaylı not düşürmeleri gerekmektedir.

c) COVİD-19 pandemi süreci kapsamında ilçe hastanelerinde de (kamu veya özel) yaz stajı yapabileceklerdir.

 

Staj İçin Gerekli Belgeler

      1. Provizyon Belgesi (Öğrenci tarafından E-Devlet'ten alınması gerekmektedir.)

      2. Staj Başvuru Formu (Öğrenci tarafından Öğrenci Bilgi Sisteminden alınarak imzalanmalıdır.)

     3. Staj Formu (Öğrenci kendisine uygun olan aşağıda belirtilen 2 formdan birini kullanmalıdır. Öğrenci bu formda kendisiyle ilgili alanları doldurduktan sonra hastaneyle ilgili alanları da hastane yetkilisine doldurtarak imzalatmalı ve mühürletmelidir.)

     

      4. Staj Sorumluluğunu Kabul Beyanı Dilekçesi (Bu dilekçe doldurulup imzalanmalıdır.)

Staj Sorumluluğunu Kabul Beyanı Dilekçesi (Tıklayınız)

 

Not: Yukarıda belirtilen belgeler ıslak imzalı olarak 31.05.2021 tarihine kadar Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına elden veya postayla ulaştırılması gerekmektedir.

(Faks veya e-posta yoluyla gönderiler kabul edilmeyecektir.)