Hemşirelik Bölümü 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri için Zorunlu Yaz Stajı Duyurusu

17 Kasım 2020, Salı 795

Fakülte Yönetim Kurulumuz, Covid-19 Salgını nedeniyle sağlık kurumlarının bulaş riski almamak için bu süreçte zorunlu yaz stajı uygulaması için öğrencileri kabul etmeyeceği, sınırlı sayıda öğrenci kabul edeceği ya da staj yerlerinde sosyal mesafeye uyulmaması gibi durumların bir risk oluşturacağı düşüncesiyle;

a) 2020-2021 akademik takviminde Hemşirelik Bölümünde 2., 3. ve 4. sınıf olan öğrencilerin staj yeri bulmaları ve bütün yasal sorumluğu kabul etmeleri şartıyla, stajlarını mevcut mevzuat çerçevesinde 01.02.2021-12.02.2021 tarihleri arasında (10 gün) yapabileceklerine,

b) Staj yeri bulamayan ya da bütün sorumluğu kabul etmeyen öğrencilerin ise, stajlarını daha sonra bölümün belirlediği tarihte yapabileceklerine karar almıştır.


Staj İçin Gerekli Belgeler (2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Stajı Yapmak İsteyen Öğrenciler için)

1- Provizyon Belgesi (E-Devlet'ten almaktadır.)

2- Staj Başvuru Formu (Öğrenci Bilgi Sisteminden alınarak öğrenci tarafından imzalı olmalıdır.)

3- Staj Formu (Staj Formu almak için tıklayınız.  Öğrenci bu formda kendisiyle ilgili alanları doldurduktan sonra hastaneyle ilgili alanları da hastane yetkilisince doldurularak imzalanmalı ve mühürlenmelidir. )

4- Staj Dilekçesi (Staj Dilekçesi almak için tıklayınız. Bu dilekçe doldurulup imzalanmalıdır.)

Not: Yukarıda belirtilen belgeler ıslak imzalı olarak 31.12.2020 tarihine kadar Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına elden veya postayla ulaştırılması gerekmektedir. (Faks veya e-posta yoluyla gönderiler kabul edilmeyecektir.)