2023 Yaz Stajı Takvimi (Sektör Uygulaması) Duyurusu

02 Mart 2023, Perşembe 832

GÜNCELLENEN 2022-2023 YAZ STAJI TAKVİMİ 

Fakültemiz Yaz Stajı tarihleri aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde güncellenmiştir.

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

24  TEMMUZ - 18 AĞUSTOS 2023  (20 İŞ GÜNÜ)  

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

24 TEMMUZ - 18 AĞUSTOS 2023  (20 İŞ GÜNÜ)

24 TEMMUZ - 18 EYLÜL 2023  (40 İŞ GÜNÜ) Daha önce staj yapmayan 3. ve 4. sınıflar için geçerlidir.

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

24 TEMMUZ - 18 AĞUSTOS 2023  (20 İŞ GÜNÜ)

 

Üniversitemiz Senatosunun 20.02.2023 tarihli ve 3 sayılı toplantısında alınan 4 numaralı karar gereğince 2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılından itibaren staj yapacak olan öğrencilerimizin staj süreleri, tek staj yapacak olanların 20 iş günü, Staj 1 ve Staj 2 olarak yapacak olanların ise 20+20 (Toplam 40) iş günü olarak belirlenmiştir.

Not: Staj başvurusu yapmış olan öğrencilerimizin staj sürelerini 20 iş günü olarak güncellemeleri gerekmektedir. 

 

STAJLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Artvin Çoruh Üniversitesi Staj Yönergesini görmek için tıklayınız.
2- Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Staj Esaslarını görmek için tıklayınız.
3- Beslenme ve Diyetetik Bölümü Staj Esaslarını görmek için tıklayınız.
4- Hemşirelik Bölümü Staj Esaslarını görmek için tıklayınız.

 

STAJ İÇİN KULLANILAN FORMLAR

1- Staj Başvuru Formu

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri için Staj Başvuru Formu

Islak İmzalı Form (Tıklayınız)

E-İmzalı Form (Tıklayınız)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri için Staj Başvuru Formu

Islak İmzalı Form (Tıklayınız)

E-imzalı Form (Tıklayınız)

Hemşirelik Bölümü öğrencileri için (20 iş günü) Staj Başvuru Formu

Islak İmzalı Form (Tıklayınız)

E-imzalı Form (Tıklayınız)

Hemşirelik Bölümü öğrencileri için (40 iş günü) 

Islak İmzalı Form (Tıklayınız)

E-imzalı Form (Tıklayınız)

Açıklama: Öğrenci tarafından staj öncesinde yukarıdaki kendi bölümüne göre uygun olan Staj Başvuru Formunu doldurup (Staj yeri yönetimi e-imzalı veya ıslak imzalı formlardan hangisini kabul ediyorsa sadece o form kullanılmalıdır.) ilgili hastaneye onaylattıktan sonra en geç 10 Temmuz 2023 tarihine kadar  Fakültemezin Öğrenci İşleri Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. (Form üzerinde staj yeri ile ilgili alanlar stej yeri yetkililerince doldurulmalıdır.)

Uyarı: Staj başvurusu yapılan bazı kurumlar bireysel (elden) başvuruyu kabul etmemekte olup, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Staj Seferberliği kanalı ile müracat işlemi talep etmektedirler. Böyle bir durumda öğrenci "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami" adresinden müracatı kendisi yapmakla mesuldür.

 

2- Staj Başvuru Belgesi

Açıklama: Bu belge, öğrenci tarafından staja başlamadan önce Öğrenci Bilgi Sisteminden temin edilerek  en geç 10 Temmuz 2023 tarihine kadar Fakültemezin Öğrenci İşleri Servisine teslim edilmesi gerekmektedir.

Belgenin Öğrenci Bilgi Sisteminden temin edilebilmesi için yapılması gereken işleminin görsel anlatımı için  tıklayınız.

 

3- İş Yeri Staj Sözleşmesi

İş Yeri Staj Sözleşmesi (Tıklayınız) (Islak İmzalı)

İş Yeri Staj Sözleşmesi (Tıklayınız)  (E-İmzalı)

İş Yeri Staj Sözleşmesi (Tıklayınız) (Onaysız)

Açıklama: Bu form, iş yeri yetkilisinin talep etmesi durumunda, öğrenci tarafından yukarıdaki İş Yeri Staj Sözleşmesi formlarından sadece biri kağıda aktarılarak kullanılmalıdır. Hangi formun kullanılacağına iş yeri yetkilisi karar verecektir. Ayrıca Fakültemize bir nüshasının verilmesine gerek yoktur.

 

4- Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Bu form, iş yeri yetkilisinin talep etmesi durumunda, öğrenci tarafından E-Devlet Sisteminden temin edilmesi gerekmektedir.

(Bu belgenin E-Devlet Sisteminden alınabilmesi için bu sayfada öğrenci tarafından Fakültemizin Öğrenci İşleri Servisine teslim etmesi gerekli olan belgelerin zamanında teslim edilmiş olması gerekmektedir.)


5- Yaz Stajı Devam Çizelgesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri için Staj Devam Çizelgesi (Tıklayınız)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri için Staj Devam Çizelgesi (Tıklayınız)

Hemşirelik Bölümü öğrencileri için Staj Devam Çizelgesi (Tıklayınız)

Açıklama: Bu form öğrenci tarafından yukarıdaki kendi bölümüne göre uygun olan ilgili formu kağıda aktararak stajın başladığı gün iş yeri yetkilisine teslim edilmelidir.

 

6- Yaz Stajı Değerlendirme Formunu

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri için Yaz Stajı Değerlendirme Formu (Tıklayınız)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri için Yaz Stajı Değerlendirme Formu (Tıklayınız)

Hemşirelik Bölümü öğrencileri için Yaz Stajı Değerlendirme Formu (Tıklayınız)

Açıklama: Bu form öğrenci tarafından yukarıdaki kendi bölümüne göre uygun olanı kağıda aktararak stajın başladığı gün iş yeri yetkilisine teslim edilmelidir.

 

DİĞER HUSUSLAR

Staj Sonrası Belge Teslimi

Staj tamamlandıktan sonra Yaz Stajı Devam Çizelgesinin ve Yaz Stajı Değerlendirme Formunun iş yeri yetkilileri tarafından imzalı olarak resmi yazı ile birlikte kapalı zarf içerisinde Dekanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Sonuçların açıklanması

Staj evrağı ilgili yılın güz yarıyılı içerisinde Fakültemizce değerlendirilip, sonucun Öğrenci Bilgi Sistemine aktarma suretiyle öğrenciye bilgi verilmektedir.