Görev Tanımları

SBF-GT-001- DEKAN GÖREV TANIMI

SBF-GT-002-DEKAN YAR. GÖREV TANIMI

SBF-GT-003-FAKÜLTE SEKRETERİ GÖREV TANIMI

SBF-GT-004-BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIMI

SBF-GT-005-BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

SBF-GT-006-ANABİLİM DALI BAŞKANI GÖREV TANIMI

SBF-GT-007-ÖĞR.ÜYESİ GÖREV TANIMI

SBF-GT-008-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

SBF-GT-009-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

SBF-GT-010-YAZI İŞLERİ GÖREV TANIMI

SBF-GT-011- ÖĞRENCİ İŞLERİ GÖREV TANIMI

SBF-GT-012- DESTEK HİZMETLERİ GÖREV TANIMI

SBF-GT-013-MALİ İŞLER BİRİMİ GÖREV TANIMI

SBF-GT-014-PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ GÖREV TANIMI

SBF-GT-015- İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMI

SBF-GT-016- FAKÜLTE KURULU GÖREV TANIMI

SBF-GT-017- FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

SBF-GT-018-STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU GÖREV TANIMI

SBF-GT-019-AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA DEĞERLENDİRME KURULU

SBF-GT-020- AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU GÖREV TANIMI

SBF-GT-021-FARABİ,MEVLANA KOMİSYONU

SBF-GT-022-ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

SBF-GT-023- ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI

SBF-GT-024-EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMA KOMİSYONU

SBF-GT-025-BİRİM ÇİFT ANADALYANDAL KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

SBF-GT-026- BURS ve YARDIM KOMİSYONU

SBF-GT-027- BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)

SBF-GT-028-BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU GÖREV TANIMI

SBF-GT-029-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KOMİSYONU

SBF-GT-030-KALİTE KOMİSYONU GÖREV TANIMI

SBF-GT-031-DESTEK BİRİMİ DENETLEME KOMİSYONU GÖREV TANIMI